Geri

RİTMOTERAPİ®

Dünyada en ileri olan  ‘ Müzik ve Ritim Terapi ‘ yöntem ve uygulamalarının gelişimini teşvik eden “Müzik Terapi” yöntemidir.

‘ Ritmoterapi® Müzik ve Ritim Terapi ‘ yetkinlik ve yeterlilik eğitimi tamamlanan;

  • Ritmoterapi® Müzik ve Ritim Terapisti Sertifikalı Ritmoterapist™ ‘ler,
  • Ritmoterapi® Seminer, Sempozyum ve Hizmet içi Eğitim katılımcıları,
  • Ritmoterapi® Müzik ve Ritim Terapi Eğitim programları katılımcıları,
  • Ritmoterapi® Müzik ve Ritim Terapi dersi alan öğrenciler ve Müzik ve Ritim Terapisi ile ilişkili tüm gönüllüler

Ritmoterapi®; Müzik ve Ritim Terapi  ‘ Uygulamalarını, geliştirme ve teşvik etme vizyonu ile; Başta ülkemiz olmak üzere, Dünya’nın farklı ülkelerindeki Ritmoterapist™ ‘ler ile Müzik ve Ritim Terapi çalışmalarını; Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Değişimi esaslarına göre gerçekleştirir.

 

RİTMOTERAPİ®

Müzik ve Ritim Terapi Eğitim Akademisi için;

  • Güvenli bir sığınma, refah, haysiyet ve eğitim; Temel insan haklarıdır.
  • Müziğin ve Ritimlerin; Canlılar üzerinde iyileştirme, içerme ve geliştirme gücü vardır.
  • Eşitliği, sosyal uyum’u ve barışçıl çözüm’ü teşvik etmek için Müzik ve Ritim kullanımı şarttır.
  • Yaşamboyu öğrenme ve gelişme’nin temeli, açık ve devamlı sosyal iletişimdir.
  • Yaş, dil, sosyal statü, cinsiyet, yerli miras (ırk) ve dezavantajlılık (engel) gibi tüm sosyokültürel öğeleri birleştiren küresel müzik ağıdır.

Ve;

Tüm Çocuklar İstisnasız; YETENEKLİDİR !

REFERANSLAR